Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Οι εκπαιδευτικοί του Σχολείου μας οργανώνουν για τα παιδιά του Νηπιαγωγείου και όλων των τάξεων του Δημοτικού πρότυπα προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης.

Τα προγράμματα αυτά λειτουργούν Σάββατο ή Κυριακή πρωί. Διεξάγονται μέσα ή έξω από το Σχολείο και περιλαμβάνουν δραστηριότητες:

  • περιβαλλοντικής εκπαίδευσης,
  • καλλιτεχνικής δημιουργίας,
  • θεατρικής παιδείας,
  • ομαδικού παιχνιδιού,
  • γνωριμίας με την ιστορία και τα αξιοθέατα της Αθήνας,
  • επισκέψεις σε χώρους ιστορικού ή πολιτιστικού ενδιαφέροντος.
Γνωριμία με την Ελλάδα, Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
Διασκεδαστικά Σάββατα, Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
Διασκεδαστικά Σάββατα, Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
Διασκεδαστικά Σάββατα, Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
Διασκεδαστικά Σάββατα, συμβαίνει τώρα