Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Το Δημοτικό Σχολείο θέτει τις βάσεις της παιδείας και της αγωγής των παιδιών, εκπληρώνοντας τους θεμελιώδεις για την προσωπικότητά τους στόχους της εξάχρονης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Όλα τα μαθήματα που προβλέπονται από το Αναλυτικό Πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας για το Δημοτικό, διδάσκονται με τρόπο σύγχρονο κι εμπλουτισμένο με τις νέες μεθόδους της Παιδαγωγικής αλλά και με τα σύγχρονα μέσα της τεχνολογίας, ώστε να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις της μελλοντικής κοινωνίας. Τα κύρια μαθήματα (γλώσσα, μαθηματικά, αγγλικά κ.α.) διδάσκονται με επαυξημένο ωράριο σε σύγκριση με το προβλεπόμενο πρόγραμμα για καλύτερη εκμάθηση και στερεότερη εμπέδωση.

Στη διδασκαλία χρησιμοποιείται πλήθος εποπτικών μέσων, βοηθητικών και συμπληρωματικών εντύπων.

Το ωράριο καθημερινής εργασίας για το βασικό πρόγραμμα σπουδών έχει επαυξηθεί σε όλες τις βαθμίδες, με σκοπό την πληρέστερη κάλυψη της ύλης των μαθημάτων.
Τάξεις: Α’ & Β’, 08:30 – 13:30 (6 διδακτικές ώρες/ημέρα – 30 διδ. ώρες/εβδομάδα)
Τάξεις: Α’ & Β’, 13:30 – 14:15 (δυνατότητα παραμονής υπό επιτήρηση δασκάλων, χωρίς οικονομική επιβάρυνση). Συμμετοχή και στη σίτιση.
Τάξεις: Γ’ & ΣΤ’, 08:30 – 14:15 (7 διδακτικές ώρες/ημέρα – 35 διδ. ώρες/εβδομάδα). Επιστροφή στο σπίτι με τα σχολικά λεωφορεία σύμφωνα με τα δρομολόγια.
Όσοι επιθυμούν, μπορούν να παραμείνουν ως τις 17:00 και να παρακολουθήσουν τη Μελέτη ή τις άλλες απογευματινές δραστηριότητες του ολοήμερου Σχολείου.

Εκτός των μαθημάτων του βασικού προγράμματος, στο Δημοτικό προσφέρονται και τα εξής (εντός του πρωινού κανονικού ωραρίου):

Αγγλική Γλώσσα

Διδάσκεται με εντατικό ρυθμό (τέσσερις έως πέντε ώρες την εβδομάδα). Το πρόγραμμα στοχεύει  στην καλή εκμάθηση και χρήση (γραπτή και προφορική) της αγγλικής γλώσσας, αλλά και στην απόκτηση κρατικών πιστοποιητικών γλωσσομάθειας καθώς και διεθνώς αναγνωρισμένων διπλωμάτων του Πανεπιστημίου του Cambridge (Starters, Movers, Flyers) και των διπλωμάτων ΚΕΤ, χωρίς να είναι αναγκαία καμία εξωσχολική ενίσχυση ή στήριξη. Η μία ώρα την εβδομάδα αφιερώνεται αποκλειστικά στην προφορική χρήση και εξάσκηση της ξένης γλώσσας.

Δεύτερη Ξένη Γλώσσα (Γαλλικά ή Γερμανικά)

Οι μαθητές της Ε΄ και της Στ΄ τάξης επιλέγουν τα Γαλλικά ή τα Γερμανικά ως δεύτερη ξένη γλώσσα για τις δύο τελευταίες τάξεις του Δημοτικού. Η δεύτερη ξένη γλώσσα διδάσκεται για δύο ώρες την εβδομάδα. Η διδασκαλία της συνεχίζεται και στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο.

Δημοτικό Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
Δημοτικό Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Μουσική Αγωγή

Ακολουθείται ειδικό πρόγραμμα διδασκαλίας από την Πρώτη Δημοτικού με το Σύστημα Orff. Από τη Δευτέρα Τάξη προστίθεται η διδασκαλία με φλογέρες και παιδικά κρουστά όργανα. Τα παιδιά συμμετέχουν από νωρίς στην ορχήστρα και τις χορωδίες του Σχολείου και τις ποικίλες καλλιτεχνικές τους δραστηριότητες.

Φυσική Αγωγή – Αθλητισμός

Μεγάλη σημασία δίνεται στη σωματική άσκηση και άθληση, που γίνονται στα γήπεδα αθλοπαιδιών και στο κλειστό γυμναστήριο. Εκτός του κανονικού προγράμματος υπάρχει και πλήθος προαιρετικών αθλητικών δραστηριοτήτων.

Αισθητική Αγωγή

Ειδικοί καθηγητές, πτυχιούχοι της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, εισάγουν σταδιακά το παιδί στον χώρο των Εικαστικών Τεχνών, μέσα από την αυτοδύναμη ενασχόληση με τις διάφορες μεθόδους καλλιτεχνικής έκφρασης.

Όμιλοι

Καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους και για 2 ώρες κάθε εβδομάδα, στο Σχολείο λειτουργούν οι Όμιλοι, στους οποίους όλα τα παιδιά της Ε΄ και Στ΄ τάξης συμμετέχουν σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά τους και τις ιδιαίτερες ικανότητές τους, πάντα σε συνεργασία με τους διδάσκοντες. Το πρόγραμμα εμπλουτίζεται επίσης από πολλές κοινωνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.

Δημοτικό Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Εξετάσεις για τα διπλώματα Αγγλικών (Starters, Movers, KET )

31 Ιανουαρίου 2018

Το Σχολείο μας συμμετέχει κι εφέτος στις ειδικές εξετάσεις του Βρετανικού Συμβουλίου για την απόκτηση των διπλωμάτων πιστοποίησης γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.

Στο πλαίσιο της αναμόρφωσης του προγράμματος των Αγγλικών, που υλοποιείται φέτος στο Δημοτικό, εισάγουμε τις εξετάσεις πιστοποίησης Cambridge English Young Learners (YLE) για την Δ΄ και Ε΄ τάξη. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν και οι εξετάσεις του ΚΕΤ, το οποίο έχουμε υιοθετήσει για αρκετά χρόνια, στην ΣΤ΄ Δημοτικού.

Read more

Επιλογή Γυμνασίου και 2ης ξένης γλώσσας παιδιών ΣΤ΄ Δημοτικού

2 Φεβρουαρίου 2018

Σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με την κατάταξη των μαθητών – αποφοίτων Δημοτικών σχολείων στα Δημόσια Γυμνάσια της περιοχής για τη σχολική χρονιά 2018 – 2019, παρακαλούμε να συμπληρώσετε και να επιστρέψετε στον δάσκαλο / στη δασκάλα της τάξης, την «Υπεύθυνη Δήλωση» στο επισυναπτόμενο αρχείο που ακολουθεί, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2018.

Read more

Ιαν
22
Δε
Εβδομάδα Ά Δημοτικού
Ιαν 22 @ 8:30 πμ – Ιαν 26 @ 1:30 μμ

Να ’μαστε και πάλι εμείς τα «πρωτάκια» στο προσκήνιο των σχολικών μας «πραγμάτων». Η συλλογική δραστηριότητα – παιδιών και δασκάλων – στο Σχολείο μας με την εύγλωττη ονομασία «Εβδομάδα Τάξης», συνεχίζεται και αυτή τη χρονιά.

Ο δικός μας αυτός δημιουργικός και συμμετοχικός θεσμός που κάθε χρόνο αγκαλιάζει και τις έξι τάξεις του Δημοτικού Σχολείου μας με μοναδικό τρόπο, έχει ήδη καθιερωθεί στη συνείδηση μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών ως μια εξαιρετικά σημαντική αλλά και «διαφορετική» συλλογική δραστηριότητα παιδαγωγικού και εκπαιδευτικού περιεχομένου και στόχευσης.

Υπενθυμίζεται, ότι η κάθε τάξη έχει μια εβδομάδα «ολότελα δική της» στα σχολικά μας πράγματα και έτσι «διακόπτει», κατά κάποιο τρόπο και διαφοροποιεί, τη σχολική της καθημερινότητα (κατά το δυνατό), προετοιμάζοντας και συμμετέχοντας όλοι στις διάφορες δραστηριότητες / πρωτοβουλίες που συγκροτούν την «Εβδομάδα Τάξης».

Έτσι με βάση τις βιωματικές εμπειρίες παιδιών, δασκάλων και γονέων και τα γενικότερα θετικά σχόλια σχετικά με τον καθιερωμένο αυτό «θεσμό» στο Σχολείο μας, «προχωρούμε κι εφέτος ακάθεκτοι».

Μια σειρά από ειδικά προετοιμασμένες δραστηριότητες των μαθητών και των διδασκόντων σάς προσκαλούν και σάς περιμένουν στο Σχολείο, έτσι ώστε να μοιραστείτε μαζί μας, με την «δια ζώσης» παρουσία σας, τα δημιουργικά μας «επιτεύγματα» στο πλαίσιο της «Εβδομάδας της Α΄ τάξης».

Πιο συγκεκριμένα, λοιπόν, σας ενημερώνουμε ότι η «Εβδομάδα τάξης» για τη φετινή μας Α΄ τάξη αρχίζει τη Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2018 και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2018.

Σημείωση: Την Τετάρτη 24 Ιανουαρίου και την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου οι δασκάλες της Α΄ τάξης δεν θα δεχτούν γονείς.

Η προϊσταμένη της τάξης: Κατερίνα Λεβάκη – Α΄2
Οι δασκάλες των άλλων τμημάτων: Ανδριάνα Δημητριάδου – Α΄1, Φωτεινή Βλάχου – Α΄3

 

Πρόγραμμα Εβδομάδας Α΄ τάξης

ΔΕΥΤΕΡΑ 22/1
Να ’μαστε κι εμείς τα Πρωτάκια στο προσκήνιο. Από σήμερα και μέχρι την Παρασκευή θα ξεχάσουμε τι θα πει βιβλίο-τετράδιο-μολύβι-φυλλάδιο και θα ευχαριστηθούμε τον χειμώνα βλέποντας το παιχνιδιάρικο πρόσωπό του! Σήμερα λοιπόν ζωγραφίζουμε γιγαντο-ομπρέλες και στολίζουμε τους τεράστιους χιονανθρώπους μας με όσα ποπ-κορν μείνουν εκτός της κοιλίτσας μας! Εμ, πώς; Γίνεται δουλειά χωρίς φαγάκι;

ΤΡΙΤΗ 23/1
Αν και είμαστε στην καρδιά του χειμώνα εμείς δεν πτοούμαστε. Μετατρέπουμε το Αμφιθέατρο σε παιδότοπο και απολαμβάνουμε ο ένας την παρέα του άλλου παίζοντας, τραγουδώντας και χορεύοντας!

ΤΕΤΑΡΤΗ 24/1
Τα χεράκια μας παγώσανε! Ώρα για γαντάκια! Όχι από αυτά που ξέρετε, αλλά από τα άλλα, τα γαντάκια της Αγάπης που θα ζεστάνουν γλυκά τις καρδιές μας, αφού μια κόκκινη χειροποίητη καρδιά θα τα ενώνει!

ΠΕΜΠΤΗ 25/1
Ως καλοί οικοδεσπότες, αλλά και γευσιγνώστες, ετοιμάζουμε γλυκές και αλμυρές γεύσεις με συνταγές απόλυτης επιτυχίας, για τους αυριανούς μας καλεσμένους. Καλά… καλά μη ζηλεύετε! Θα σας κεράσουμε κι εσάς κάτι!

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/1
Ένα όμορφο χειμωνιάτικο ταξίδι δε θα μπορούσε να τελειώσει χωρίς κέφι-τραγούδι και χορό! Όπως είναι γνωστό, η χαρά διπλασιάζεται όταν μοιράζεται γι’ αυτό και σας καλούμε όλους (γονείς και συμμαθητές) στο Αμφιθέατρο του Σχολείου μας, σήμερα στις 11:00, για να σκορπίσουμε μαζί παντού την αγάπη, γιατί όπως λέει και το γνωστό τραγούδι:

«Η αγάπη θέλει δύο για να ζεσταθεί!
Να παλέψει με το κρύο, να στεριώσει, να σταθεί»

Ιαν
25
Πε
Εκκλησιασμός ΣΤ΄ Δημοτικού
Ιαν 25 @ 8:30 πμ – 9:45 πμ

Σας ενημερώνουμε ότι συμμετέχοντας στη σχολική εορτή των Τριών Ιεραρχών (30/1/2018), την Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2018 οι μαθητές και οι μαθήτριες της Στ΄ τάξης του Δημοτικού θα εκκλησιαστούν στον Ι. Ν. Μεταμόρφωσης του Σωτήρος.
Όσα παιδιά επιθυμούν μπορούν να κοινωνήσουν.

Τη συγκεκριμένη ημέρα τα παιδιά της Στ΄ τάξης πρέπει να φορούν απαραιτήτως τη στολή του Σχολείου.

Σημειώνεται, ότι οι δάσκαλοι όλων των τάξεων θα αναφερθούν στο έργο και την προσφορά των Τριών Ιεραρχών.

Εκπαιδευτική επίσκεψη Ε΄ Δημοτικού
Ιαν 25 @ 11:00 πμ – 12:40 μμ

Μουσείο Ηρακλειδών, εκπαιδευτικό πρόγραμμα: «Αρχαία Κινεζική Επιστήμη και Τεχνολογία»

Ιαν
26
Πα
Εκπαιδευτική επίσκεψη-Γνωριμία με την Ελλάδα ΣΤ΄ Δημοτικού
Ιαν 26 @ 8:30 πμ – 7:00 μμ

«ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

Μονοήμερη εκδρομή στο Ναύπλιο για όλα τα παιδιά της Στ΄ Δημοτικού

Πρόγραμμα

Αναχώρηση με εκδρομικά πούλμαν από το Δημοτικό, όπου το πρωί τα παιδιά θα έρθουν κανονικά με τα σχολικά τους.
11:00 – 14:00:
Επίσκεψη – ξενάγηση στο Παλαμήδι. Κατάβαση των 999 σκαλοπατιών και στη συνέχεια θα περπατήσουμε στον «Γύρο της Αρβανιτιάς», έναν πανέμορφο περιφερειακό πεζόδρομο γύρω από την Ακροναυπλία.
14:00 – 15:30:
Ξεκούραση και φαγητό (θα έχουν τα παιδιά μαζί τους) στην πλατεία Συντάγματος του Ναυπλίου.
15:30 – 16:00:
Ξενάγηση στην παλιά πόλη του Ναυπλίου και επίσκεψη στον Άγιο Σπυρίδωνα, στο σημείο που δολοφονήθηκε ο Ιωάννης Καποδίστριας.
16:15: Αναχώρηση από Ναύπλιο για Αθήνα με μισάωρη ενδιάμεση στάση στον ΣΕΑ Μεγάρων.
Επιστροφή στο κτίριο του Γυμνασίου – Λυκείου (Πυθαγόρα 8): ώρα 19:00

Οδηγίες/Πληροφορίες

Κάθε παιδί – εκδρομέας θα πρέπει να έχει μαζί του το σακίδιό του με:
φαγητό (2 σάντουιτς και 1 – 2 φρούτα είναι αρκετά), μπουκάλι με νερό, μια πολύ ελαφριά πετσέτα, χαρτομάντιλα, 1 νάιλον σακούλα του Super Market, καθώς και χαρτζιλίκι για τυχόν αγορές.

Το σακίδιο θα το κουβαλούν στην πλάτη τους και γι’ αυτό δεν πρέπει να έχει περιττά πράγματα!!!
Προσοχή στα ρούχα και τα παπούτσια, που θα φορέσουν. Πρέπει να είναι άνετα, για να μη τους δημιουργήσουν προβλήματα.
Τα παπούτσια δεν πρέπει να γλιστρούν και δεν πρέπει να τους σφίγγουν!

Σημείωση 1η: Εάν κάποιο παιδί έχει οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας, (π.χ. αλλεργία), παρακαλούμε το πρόβλημα να γνωστοποιηθεί στους δασκάλους – συνοδούς και να έχει μαζί του το φάρμακό του. Φαρμακείο για όλους (αχρείαστο να είναι) θα έχουμε μαζί μας.

Σημείωση 2η: Οι δάσκαλοι – συνοδοί θα έχουμε μαζί μας τους αριθμούς τηλεφώνων σας, όπως ακριβώς υπάρχουν στον κατάλογο του Σχολείου. Εάν υπάρχει κάποιο ακόμα τηλέφωνο επικοινωνίας για τη συγκεκριμένη ημέρα της εκδρομής, παρακαλούμε να μας το δώσετε γραμμένο την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου.

Σημείωση 3η: Το κέφι μας θα είναι αμείωτο κι ευχόμαστε και ο καιρός να μας κάνει το χατίρι, για να ζήσουμε αξέχαστες στιγμές! Αν υπάρξει αναβολή λόγω καιρού, η εκδρομή μας θα μετατεθεί σε άλλη ημερομηνία.

Οι δάσκαλοι δίνουμε τους αριθμούς των κινητών τηλεφώνων μας, ώστε να τα χρησιμοποιήσουν οι γονείς, μόνο αν χρειαστεί σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης / κατάστασης.
Η κ. Καραθανάση (Στ΄3) για λόγους υγείας, αδυνατεί να συνοδεύσει το τμήμα στην ημερήσια εκδρομή. Την αντικαθιστά ο συνάδελφος κ. Περίανδρος Καράλης.

Παναγιώτης Πλασσαράς: 6932 247413
Χρήστος Κωσταρέλος: 6980 134329
Περίανδρος Καράλης: 6977 629965

Το κόστος και αυτής της εκδρομής, έχει συμπεριληφθεί στο σχετικό έντυπο όπου αναλύονται τα έξοδα των εκπαιδευτικών εκδρομών κι εγχειριδίων.
(Σχετικό ενημερωτικό σημείωμα θα σας εντός των προσεχών ημερών).

Ιαν
27
Σα
Διασκεδαστικά Σάββατα και όχι μόνο – Καλώς το καρναβάλι
Ιαν 27 @ 10:00 πμ – 2:30 μμ

Τα Νέα Εκπαιδευτήρια οργανώνουν για τα παιδιά του Προνηπίου, του Νηπιαγωγείου, της Πρώτης, και της Δευτέρας Δημοτικού, πρότυπα προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης, τα οποία λειτουργούν Σάββατο ή Κυριακή.

Για τον Ιανουάριο της σχολικής χρονιάς 2017 – 18 σας προτείνουμε:

Σάββατο 27/1: «Καλώς το καρναβάλι»

Την Κυριακή 28 Ιανουαρίου ανοίγει το Τριώδιο, εμείς όμως ανυπομονούμε και γι’ αυτό το ξεκινάμε μια μέρα νωρίτερα. Φοράμε τις αποκριάτικες στολές μας, παίρνουμε μαζί μας την καλύτερή μας διάθεση και συνοδεία με το κέφι και το γέλιο φτάνουμε στο «Party Place».

Εκεί, η ομάδα «TRIKI FUN» μαζί με τον Dj θα μας διασκεδάσουν με μουσική, χορό, τραγούδια στο μικρόφωνο και πολλά παιχνίδια στη φωτιζόμενη πίστα του χώρου.
Ένα μικρό διάλειμμα για φαγητό και το πάρτυ θα συνεχιστεί μέχρι τελικής πτώσης.

Μη χάσετε το πρώτο πάρτυ των Απόκρεων!
Θα χάσετε!

Πληροφορίες

Υπεύθυνοι προγράμματος: Σταυρούλα Μιχαλοπούλου, Ιωάννα Κούνη
Ώρα προσέλευσης στο Σχολείο: 10:00 – 10:20
Ώρα αναχώρησης: 10:40
Διάρκεια προγράμματος: 11:00 – 14:00
Επιστροφή στο Σχολείο: 14:30
Τιμή: 30 Ευρώ
Σε όλα τα προγράμματα οι γονείς φέρνουν και παραλαμβάνουν τα παιδιά από το κτίριο του Νηπιαγωγείου – Δημοτικού.
Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε, παρακαλούμε, συμπληρώστε την παρακάτω δήλωση και στείλτε την μαζί με το αντίτιμο το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2018. Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, παρακαλούμε, απευθύνεστε στη Γραμματεία, τηλ. 210-9816523 (εσωτ. 201, 230) καθημερινά 8:00 – 16:00.

Δήλωση συμμετοχής
Μαΐ
2
Τε
Έκθεση παιδικού βιβλίου “Μικρογραφίες 27”
Μαΐ 2 @ 8:30 πμ – 4:45 μμ

Έκθεση παιδικού βιβλίου “Μικρογραφίες 27”

Συναυλία Γ΄ – Δ΄ Δημοτικού
Μαΐ 2 @ 6:00 μμ – 7:00 μμ

Συναυλία με φλογέρες, “Μικρές Φλογέρες”

Μαΐ
7
Δε
Συναυλία Β΄ Δημοτικού
Μαΐ 7 @ 7:00 μμ – 7:30 μμ

Συναυλία με φλογέρες, “Μικρές Φλογέρες”

Μαΐ
9
Τε
Συναυλία Ε΄-ΣΤ΄ Δημοτικού
Μαΐ 9 @ 6:00 μμ – 7:00 μμ

Συναυλία με φλογέρες, “Μικρές Φλογέρες”

Μαΐ
19
Σα
Άθληση 2018 @ Γυμνάσιο-Λύκειο
Μαΐ 19 @ 8:00 μμ – 10:00 μμ

Αθλητικές επιδείξεις, εγκαταστάσεις Γυμνασίου – Λυκείου