Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Το Δημοτικό Σχολείο θέτει τις βάσεις της παιδείας και της αγωγής των παιδιών, εκπληρώνοντας τους θεμελιώδεις για την προσωπικότητά τους στόχους της εξάχρονης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Όλα τα μαθήματα που προβλέπονται από το Αναλυτικό Πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας για το Δημοτικό, διδάσκονται με τρόπο σύγχρονο κι εμπλουτισμένο με τις νέες μεθόδους της Παιδαγωγικής αλλά και με τα σύγχρονα μέσα της τεχνολογίας, ώστε να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις της μελλοντικής κοινωνίας. Τα κύρια μαθήματα (γλώσσα, μαθηματικά, αγγλικά κ.α.) διδάσκονται με επαυξημένο ωράριο σε σύγκριση με το προβλεπόμενο πρόγραμμα για καλύτερη εκμάθηση και στερεότερη εμπέδωση.

Στη διδασκαλία χρησιμοποιείται πλήθος εποπτικών μέσων, βοηθητικών και συμπληρωματικών εντύπων.

Το ωράριο καθημερινής εργασίας για το βασικό πρόγραμμα σπουδών έχει επαυξηθεί σε όλες τις βαθμίδες, με σκοπό την πληρέστερη κάλυψη της ύλης των μαθημάτων.
Τάξεις: Α’ & Β’, 08:30 – 13:30 (6 διδακτικές ώρες/ημέρα – 30 διδ. ώρες/εβδομάδα)
Τάξεις: Α’ & Β’, 13:30 – 14:15 (δυνατότητα παραμονής υπό επιτήρηση δασκάλων, χωρίς οικονομική επιβάρυνση). Συμμετοχή και στη σίτιση.
Τάξεις: Γ’ & ΣΤ’, 08:30 – 14:15 (7 διδακτικές ώρες/ημέρα – 35 διδ. ώρες/εβδομάδα). Επιστροφή στο σπίτι με τα σχολικά λεωφορεία σύμφωνα με τα δρομολόγια.
Όσοι επιθυμούν, μπορούν να παραμείνουν ως τις 17:00 και να παρακολουθήσουν τη Μελέτη ή τις άλλες απογευματινές δραστηριότητες του ολοήμερου Σχολείου.

Εκτός των μαθημάτων του βασικού προγράμματος, στο Δημοτικό προσφέρονται και τα εξής (εντός του πρωινού κανονικού ωραρίου):

Αγγλική Γλώσσα

Διδάσκεται με εντατικό ρυθμό (τέσσερις έως πέντε ώρες την εβδομάδα). Το πρόγραμμα στοχεύει  στην καλή εκμάθηση και χρήση (γραπτή και προφορική) της αγγλικής γλώσσας, αλλά και στην απόκτηση κρατικών πιστοποιητικών γλωσσομάθειας καθώς και διεθνώς αναγνωρισμένων διπλωμάτων του Πανεπιστημίου του Cambridge (Starters, Movers, Flyers) και των διπλωμάτων ΚΕΤ, χωρίς να είναι αναγκαία καμία εξωσχολική ενίσχυση ή στήριξη. Η μία ώρα την εβδομάδα αφιερώνεται αποκλειστικά στην προφορική χρήση και εξάσκηση της ξένης γλώσσας.

Δεύτερη Ξένη Γλώσσα (Γαλλικά ή Γερμανικά)

Οι μαθητές της Ε΄ και της Στ΄ τάξης επιλέγουν τα Γαλλικά ή τα Γερμανικά ως δεύτερη ξένη γλώσσα για τις δύο τελευταίες τάξεις του Δημοτικού. Η δεύτερη ξένη γλώσσα διδάσκεται για δύο ώρες την εβδομάδα. Η διδασκαλία της συνεχίζεται και στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο.

Δημοτικό Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
Δημοτικό Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Μουσική Αγωγή

Ακολουθείται ειδικό πρόγραμμα διδασκαλίας από την Πρώτη Δημοτικού με το Σύστημα Orff. Από τη Δευτέρα Τάξη προστίθεται η διδασκαλία με φλογέρες και παιδικά κρουστά όργανα. Τα παιδιά συμμετέχουν από νωρίς στην ορχήστρα και τις χορωδίες του Σχολείου και τις ποικίλες καλλιτεχνικές τους δραστηριότητες.

Φυσική Αγωγή – Αθλητισμός

Μεγάλη σημασία δίνεται στη σωματική άσκηση και άθληση, που γίνονται στα γήπεδα αθλοπαιδιών και στο κλειστό γυμναστήριο. Εκτός του κανονικού προγράμματος υπάρχει και πλήθος προαιρετικών αθλητικών δραστηριοτήτων.

Αισθητική Αγωγή

Ειδικοί καθηγητές, πτυχιούχοι της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, εισάγουν σταδιακά το παιδί στον χώρο των Εικαστικών Τεχνών, μέσα από την αυτοδύναμη ενασχόληση με τις διάφορες μεθόδους καλλιτεχνικής έκφρασης.

Όμιλοι

Καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους και για 2 ώρες κάθε εβδομάδα, στο Σχολείο λειτουργούν οι Όμιλοι, στους οποίους όλα τα παιδιά της Ε΄ και Στ΄ τάξης συμμετέχουν σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά τους και τις ιδιαίτερες ικανότητές τους, πάντα σε συνεργασία με τους διδάσκοντες. Το πρόγραμμα εμπλουτίζεται επίσης από πολλές κοινωνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.

Δημοτικό Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Ενημέρωση σχετικά με τον τρόπο δουλειάς της Β΄ Τάξης στο μάθημα των Αγγλικών

17 Οκτωβρίου 2018

Η συνάντηση αυτή έχει σκοπό να σας ενημερώσει για το ποιοι είναι οι στόχοι μας, πώς γίνεται το μάθημα και πώς μπορείτε να βοηθήσετε τα παιδιά σας, για να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα μέσω μιας εποικοδομητικής συνεργασίας.

Read more

Adventure Park – Συγκίνηση, ταχύτητα, ισορροπία, γέλιο

20 Οκτωβρίου 2018

ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΙΣ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Τα ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ οργανώνουν για τις μεγάλες τάξεις του Δημοτικού (Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄) πρότυπα προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης, τα οποία λειτουργούν Σάββατο ή Κυριακή πρωί.

Για τον Οκτώβριο της σχολικής χρονιάς 2018 – 19 σας προτείνουμε: Σάββατο 20/10: «Adventure Park Συγκίνηση, ταχύτητα, ισορροπία, γέλιο»

Read more

«Μικροί ελαιοπαραγωγοί εν δράσει» ΠΝ, ΝΗΠ, Α΄ και Β΄ ΔΗΜ

20 Οκτωβρίου 2018

Τα Νέα Εκπαιδευτήρια οργανώνουν για τα παιδιά του Προνηπίου, του Νηπιαγωγείου, της Πρώτης και της Δευτέρας Δημοτικού πρότυπα προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης, τα οποία λειτουργούν Σάββατο ή Κυριακή.

Για τον Οκτώβριο της σχολικής χρονιάς 2018 – 19 σας προτείνουμε: Σάββατο 20 Οκτωβρίου: «Μικροί ελαιοπαραγωγοί εν δράσει»

Read more

Ενημέρωση σχετικά με τη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας στο Δημοτικό

22 Οκτωβρίου 2018

Από την περσινή χρονιά διαμορφώσαμε ένα νέο πρόγραμμα στο μάθημα των Αγγλικών, το οποίο απέδωσε και μας καθιστά αισιόδοξους για τη συνέχεια. Πιο συγκεκριμένα, μέσα από τις τακτικές εβδομαδιαίες συναντήσεις μας, αλλά και τις καθημερινές, οι δασκάλες των Αγγλικών στο Σχολείο μας ορίσαμε τους στόχους μας, προγραμματίσαμε την ύλη μας και παρακολουθούμε την πορεία της, τόσο μακροπρόθεσμα – ετησίως -, όσο και βραχυπρόθεσμα, κατά εβδομάδα ή και ημέρα.

Read more

Διήμερη εκδρομή στην Πάρνηθα – Ε΄ ΣΤ΄ Δημοτικού

26 Οκτωβρίου 2018

«ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» για τα παιδιά της Ε΄ και ΣΤ΄. Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα της εκδρομής και ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.

Read more

Ασφαλής παραλαβή των παιδιών από το Σχολείο

2 Νοεμβρίου 2018

Με σκοπό την ενίσχυση ασφάλειας των μαθητών, κρίνεται απαραίτητο κάθε απόγευμα που παραλαμβάνετε τα παιδιά σας από τον χώρο του Σχολείου, από τις 14:45 ως τις 16:50, να υπογράφετε σε έντυπο που θα υπάρχει στη Γραμματεία του Σχολείου.

Read more

Πρόγραμμα συναντήσεων γονέων-δασκάλων Δημοτικού

30 Μαΐου 2019

Το εκπαιδευτικό προσωπικό του Δημοτικού από την Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2018 θα δέχεται τους γονείς και κηδεμόνες τις μέρες και ώρες, όπως αναλυτικά φαίνεται στον πίνακα που επισυνάπτεται.

Παρακαλούνται οι γονείς να απευθύνονται στο διδακτικό προσωπικό τις συγκεκριμένες ημέρες και ώρες που αναφέρονται στο πρόγραμμα.

Read more

Οκτ
20
Σα
Adventure Park – Συγκίνηση, ταχύτητα, ισορροπία, γέλιο – Γ΄-ΣΤ΄
Οκτ 20 @ 8:45 πμ – 5:00 μμ

Διασκεδαστικά Σάββατα και όχι μόνο…
«Adventure Park – Συγκίνηση, ταχύτητα, ισορροπία, γέλιο»
Για τα παιδιά των τάξεων Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού

«Μικροί ελαιοπαραγωγοί εν δράσει» ΠΝ, ΝΗΠ, Α΄ και Β΄ ΔΗΜ
Οκτ 20 @ 9:00 πμ – 2:30 μμ
Οκτ
24
Τε
Θέατρο Σκιών Τ. Κώνστα: «Ο καραγκιόζης επιλοχίας», Αμφιθέατρο Δημοτικού Α΄ Β΄ Δημοτικού
Οκτ 24 @ 10:00 πμ – 11:00 πμ
Οκτ
30
Τρ
Ομάδα PEDOPOLIS, αγγλικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Halloween» Β1-Β3
Οκτ 30 @ 10:00 πμ – 12:15 μμ
Οκτ
31
Τε
Ομάδα PEDOPOLIS, αγγλικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Halloween» Β2-Β4
Οκτ 31 @ 10:00 πμ – 12:15 μμ
Ενημέρωση γονέων Α΄ και Β΄ Δημοτικού
Οκτ 31 @ 6:00 μμ – 9:00 μμ
Δεκ
19
Τε
Παράδοση ελέγχων Α΄ τριμήνου Νηπιαγωγείου-Δημοτικού
Δεκ 19 @ 6:00 μμ – 8:00 μμ
Φεβ
20
Τε
Ενημέρωση γονέων Γ΄ – ΣΤ΄ Δημοτικού
Φεβ 20 @ 6:00 μμ – 8:00 μμ
Μαρ
20
Τε
Παράδοση ελέγχων Β΄ τριμήνου Νηπιαγωγείου-Δημοτικού
Μαρ 20 @ 6:00 μμ – 8:00 μμ