Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Το Δημοτικό Σχολείο θέτει τις βάσεις της παιδείας και της αγωγής των παιδιών, εκπληρώνοντας τους θεμελιώδεις για την προσωπικότητά τους στόχους της εξάχρονης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Όλα τα μαθήματα που προβλέπονται από το Αναλυτικό Πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας για το Δημοτικό, διδάσκονται με τρόπο σύγχρονο κι εμπλουτισμένο με τις νέες μεθόδους της Παιδαγωγικής αλλά και με τα σύγχρονα μέσα της τεχνολογίας, ώστε να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις της μελλοντικής κοινωνίας. Τα κύρια μαθήματα (γλώσσα, μαθηματικά, αγγλικά κ.α.) διδάσκονται με επαυξημένο ωράριο σε σύγκριση με το προβλεπόμενο πρόγραμμα για καλύτερη εκμάθηση και στερεότερη εμπέδωση.

Στη διδασκαλία χρησιμοποιείται πλήθος εποπτικών μέσων, βοηθητικών και συμπληρωματικών εντύπων.

Το ωράριο καθημερινής εργασίας για το βασικό πρόγραμμα σπουδών έχει επαυξηθεί σε όλες τις βαθμίδες, με σκοπό την πληρέστερη κάλυψη της ύλης των μαθημάτων. Τάξεις: Α’ & Β’, 08:30 – 13:30 (6 διδακτικές ώρες/ημέρα – 30 διδ. ώρες/εβδομάδα) Τάξεις: Α’ & Β’, 13:30 – 14:15 (δυνατότητα παραμονής υπό επιτήρηση δασκάλων, χωρίς οικονομική επιβάρυνση). Συμμετοχή και στη σίτιση. Τάξεις: Γ’ & ΣΤ’, 08:30 – 14:15 (7 διδακτικές ώρες/ημέρα – 35 διδ. ώρες/εβδομάδα). Επιστροφή στο σπίτι με τα σχολικά λεωφορεία σύμφωνα με τα δρομολόγια. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να παραμείνουν ως τις 17:00 και να παρακολουθήσουν τη Μελέτη ή τις άλλες απογευματινές δραστηριότητες του ολοήμερου Σχολείου.

Εκτός των μαθημάτων του βασικού προγράμματος, στο Δημοτικό προσφέρονται και τα εξής (εντός του πρωινού κανονικού ωραρίου):

Αγγλική Γλώσσα

Διδάσκεται με εντατικό ρυθμό (τέσσερις έως πέντε ώρες την εβδομάδα). Το πρόγραμμα στοχεύει  στην καλή εκμάθηση και χρήση (γραπτή και προφορική) της αγγλικής γλώσσας, αλλά και στην απόκτηση κρατικών πιστοποιητικών γλωσσομάθειας καθώς και διεθνώς αναγνωρισμένων διπλωμάτων του Πανεπιστημίου του Cambridge (Starters, Movers, Flyers) και των διπλωμάτων ΚΕΤ, χωρίς να είναι αναγκαία καμία εξωσχολική ενίσχυση ή στήριξη. Η μία ώρα την εβδομάδα αφιερώνεται αποκλειστικά στην προφορική χρήση και εξάσκηση της ξένης γλώσσας.

Δεύτερη Ξένη Γλώσσα (Γαλλικά ή Γερμανικά)

Οι μαθητές της Ε΄ και της Στ΄ τάξης επιλέγουν τα Γαλλικά ή τα Γερμανικά ως δεύτερη ξένη γλώσσα για τις δύο τελευταίες τάξεις του Δημοτικού. Η δεύτερη ξένη γλώσσα διδάσκεται για δύο ώρες την εβδομάδα. Η διδασκαλία της συνεχίζεται και στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο.

Δημοτικό Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
Δημοτικό Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Μουσική Αγωγή

Ακολουθείται ειδικό πρόγραμμα διδασκαλίας από την Πρώτη Δημοτικού με το Σύστημα Orff. Από τη Δευτέρα Τάξη προστίθεται η διδασκαλία με φλογέρες και παιδικά κρουστά όργανα. Τα παιδιά συμμετέχουν από νωρίς στην ορχήστρα και τις χορωδίες του Σχολείου και τις ποικίλες καλλιτεχνικές τους δραστηριότητες.

Φυσική Αγωγή – Αθλητισμός

Μεγάλη σημασία δίνεται στη σωματική άσκηση και άθληση, που γίνονται στα γήπεδα αθλοπαιδιών και στο κλειστό γυμναστήριο. Εκτός του κανονικού προγράμματος υπάρχει και πλήθος προαιρετικών αθλητικών δραστηριοτήτων.

Αισθητική Αγωγή

Ειδικοί καθηγητές, πτυχιούχοι της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, εισάγουν σταδιακά το παιδί στον χώρο των Εικαστικών Τεχνών, μέσα από την αυτοδύναμη ενασχόληση με τις διάφορες μεθόδους καλλιτεχνικής έκφρασης.

Όμιλοι

Καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους και για 2 ώρες κάθε εβδομάδα, στο Σχολείο λειτουργούν οι Όμιλοι, στους οποίους όλα τα παιδιά της Ε΄ και Στ΄ τάξης συμμετέχουν σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά τους και τις ιδιαίτερες ικανότητές τους, πάντα σε συνεργασία με τους διδάσκοντες. Το πρόγραμμα εμπλουτίζεται επίσης από πολλές κοινωνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.

Δημοτικό Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

«Εστία» Πρόγραμμα μελέτης και δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά Α΄ Δημοτικού

15 Οκτωβρίου 2018

Αγαπητοί γονείς,

Τα Νέα Εκπαιδευτήρια προσφέρουν φέτος μια νέα επιπλέον δυνατότητα για όσα παιδιά επιλέγουν να παραμένουν στο Σχολείο μετά το σχόλασμα, κατά τις απογευματινές ώρες: το Μικτό πρόγραμμα μελέτης και δημιουργικής απασχόλησης «Εστία».

Read more

Συνάντηση γονέων – δασκάλων (Τάξεις Γ΄ – Δ΄ – Ε΄ Δημοτικού)

12 Φεβρουαρίου 2020

Αγαπητοί γονείς, 

Στo πλαίσιο των προσπαθειών του Σχολείου μας για διαρκή και αποτελεσματική επικοινωνία – συνεργασία με τους γονείς των μαθητών και των μαθητριών μας, πραγματοποιείται μια ακόμα ειδική απογευματινή συνάντηση των γονέων με τους δασκάλους / τις δασκάλες κάθε τμήματος.

Read more

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΤΗΣ Δ΄ ΤΑΞΗΣ

29 Σεπτεμβρίου 2020

Αγαπητοί γονείς,

Η διαρκής επικοινωνία δασκάλου και γονέων είναι η απαραίτητη βάση προκειμένου να οικοδομηθεί μια σχέση αμοιβαιότητας, κατανόησης και αλληλοσυνεργασίας.

Read more

Καλοκαιρινή Δημιουργική Απασχόληση (Νηπιαγωγείο-Δημοτικό)

17 Μαΐου 2022

Αγαπητοί γονείς,

Γνωρίζοντας πως κάθε χρόνο, μετά τη λήξη του διδακτικού έτους, αρκετοί από εσάς, εμπιστευόσαστε το Σχολείο μας μέχρι τέλος Ιουλίου για το θερινό πρόγραμμα, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως και φέτος θα οργανώσουμε πρόγραμμα καλοκαιρινής δημιουργικής απασχόλησης, τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, ασφάλειας και υγιεινής των παιδιών, σύμφωνα με τις συστάσεις του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).

Στόχος είναι, μέσα από το πρόγραμμα, να ικανοποιήσουμε την ανάγκη των παιδιών για χαρούμενο και δημιουργικό παιχνίδι, αλλά και την ανάγκη των γονιών για την ασφάλεια των παιδιών τους, δεδομένου ότι ο χώρος του Σχολείου είναι οικείος και η διασκέδαση προσφέρεται μέσα από μια ευρεία γκάμα ευχάριστων δραστηριοτήτων, υπό την επίβλεψη έμπειρου διδακτικού προσωπικού του Σχολείου μας. Υπεύθυνος του προγράμματος θα είναι ο Υ/ντής του Σχολείου, κ. Αργύρης Κασελούρης.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ, ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

  • Εικαστικά και κατασκευές
  • Μαγειρική
  • Κολύμβηση στη θάλασσα (Πλαζ του ΕΟΤ «Ακτή του Ήλιου» / (2 φορές την εβδομάδα) για παιδιά Β΄ – Στ΄ Δημοτικού
  • Επισκέψεις σε παιδικές χαρές και εκδρομές στη φύση για παιδιά Προνηπίου, Νηπιαγωγείου και Α΄ Δημοτικού ανάλογα με τα μέτρα λόγω της πανδημίας
  • Μουσικοκινητική – Άθληση
  • Ομαδικά και ελεύθερα παιχνίδια (επιτραπέζια, σκάκι, σχοινάκι, ρακέτες, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, σκυταλοδρομία, βόλεϊ)
  • Ανάγνωση βιβλίων, κόμικς κλπ.
  • Επιλεγμένα ηλεκτρονικά παιχνίδια
  • Προβολή ταινιών

Παράλληλα με όλες αυτές τις δημιουργικές δραστηριότητες, το καθημερινό μας πρόγραμμα περιλαμβάνει και τη σίτιση των παιδιών με τη μορφή καθημερινού πρωινού (9:00) και πλήρους μεσημεριανού γεύματος (13:30).

Παρακαλούμε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας μέχρι και την Παρασκευή 10 Ιουνίου 2022. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το θερινό πρόγραμμα, τα διαδικαστικά και την αίτηση συμμετοχής πατήστε εδώ.

Η Διεύθυνση

Read more

Λήξη Σχολικής Χρονιάς 2021-2022 (Nηπιαγωγείο & Δημοτικό)

9 Ιουνίου 2022

Η τρέχουσα σχολική χρονιά για το ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ και το ΔΗΜΟΤΙΚΟ, ολοκληρώνεται με τη λήξη των μαθημάτων την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022. Την τελευταία ημέρα μαθημάτων, το πρόγραμμα της Μελέτης του Δημοτικού και το πρόγραμμα της Δημιουργικής Απασχόλησης του Νηπιαγωγείου θα γίνουν κανονικά. Τα ενδεικτικά και οι έλεγχοι προόδου Γ΄ τριμήνου των παιδιών θα παραδοθούν δια ζώσης από τον δάσκαλο ή τη δασκάλα της τάξης στον χώρο του Δημοτικού, την Τετάρτη 15 Ιουνίου το απόγευμα (17:30- 20:00), καθώς και την Πέμπτη 16 Ιουνίου το πρωί (09:00 – 12:00). Σημειώνεται επίσης ότι οι καθηγητές των ειδικών μαθημάτων του Δημοτικού (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Μουσική, Φυσική Αγωγή, Αισθητική Αγωγή και Πληροφορική), θα είναι στη διάθεσή σας τις ίδιες ημέρες και ώρες για τη σχετική ενημέρωση, με εξαίρεση της μουσικού κυρίας Αθηνάς Γρατσούνα. Η κυρία Γρατσούνα θα είναι στη διάθεση των γονέων μόνο την Δευτέρα 20 Ιουνίου, 9:00 – 12:00. Σας ενημερώνουμε ότι φυλάσσονται στο Σχολείο πολλά μπουφάν, ζακέτες, πουλόβερ και άλλα προσωπικά αντικείμενα των παιδιών που έχουν ξεχαστεί και δεν έχουν αναζητηθεί. Aν το παιδί σας έχει ξεχάσει κάτι από τα παραπάνω, μπορείτε να έρχεστε στο Σχολείο και να τα αναζητήσετε από την Τετάρτη 15 Ιουνίου το απόγευμα μέχρι την Παρασκευή 22 Ιουλίου 2022. Στη συνέχεια, όπως και τις προηγούμενες χρονιές, θα προσφερθούν σε φιλανθρωπικό ίδρυμα. Πρόσθετες πληροφορίες για τη λειτουργία του Σχολείου κατά την καλοκαιρινή περίοδο: Από την Πέμπτη, 16 Ιουνίου, και μέχρι την Πέμπτη, 30 Ιουνίου, οι διοικητικές υπηρεσίες του Σχολείου θα λειτουργούν ως εξής: ·       Η Γραμματεία του Νηπιαγωγείου-Δημοτικού

Read more

Γραφική Ύλη Σχολικού Έτους 2022-2023 (Προνήπιο, Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Δημιουργική Απασχόληση)

22 Ιουνίου 2022

Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε την γραφική ύλη κάθε τάξης για το σχολικό έτος 2022-2023: ΠΡΟΝΗΠΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Η Διεύθυνση  

Read more

Ιούν
20
Δε
Καλοκαιρινή δημιουργική απασχόληση για παιδιά Νηπιαγωγείου και Δημοτικού @ Εκπαιδευτήριο Ερεχθείου
Ιούν 20 – Ιούλ 29 όλη την ημέρα

Για περισσότερες πληροφορίες/διαδικαστικές λεπτομέρειες/αίτηση συμμετοχής, μπορείτε να ανατρέξετε στη σχετική ανάρτηση στα “Επίκαιρα” της ιστοσελίδας του Σχολείου.