Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Κάθε χρόνο, εκτός των εκπαιδευτικών επισκέψεων που συμπληρώνουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, οι μαθητές και οι μαθήτριες του Δημοτικού και του Γυμνασίου έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν ημερήσιες εκδρομές και περιπάτους ψυχαγωγικού ή εκπαιδευτικού χαρακτήρα. Συχνές είναι και οι επισκέψεις σε θεατρικές παραστάσεις, κινηματογραφικές προβολές και συναυλίες.

Η Γ’ Γυμνασίου και η Α’ & Β’ Λυκείου, πραγματοποιούν μια φορά τον χρόνο μια τριήμερη εκδρομή. Η Γ’ Λυκείου πραγματοποιεί μια πενθήμερη εκδρομή σε προορισμούς του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

Εκδρομές, Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
Εκδρομές, Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
Εκδρομές, Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα