Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Το Σαββατοκύριακο υπάρχει περισσότερη άνεση χρόνου για ανάπτυξη και άλλων δραστηριοτήτων, επιμορφωτικών, αθλητικών, πολιτιστικών ή, απλώς, ψυχαγωγικών, στις οποίες συμμετέχουν τα παιδιά ανάλογα με την ηλικία, τις επιθυμίες και τις δυνατότητές τους.

Το Σχολείο διοργανώνει ποικίλες δραστηριότητες ψυχαγωγίας, πολιτισμού και αθλητισμού που διεξάγονται Σάββατο ή Κυριακή. Οι δραστηριότητες αυτές υλοποιούνται μέσα από τα προγράμματα: