Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Tο διδακτικό έργο επικουρείται από τις επισκέψεις σε μουσεία, εκθεσιακούς χώρους, χώρους, ιστορίας, τεχνολογίας και επιστήμης, καθώς και σε φορείς τέχνης και πολιτισμού. Οι επισκέψεις γίνονται παράλληλα και συμπληρωματικά προς την ύλη των μαθημάτων.

Εκτός των εκπαιδευτικών επισκέψεων, όλα τα παιδιά παρακολουθούν μία τουλάχιστον θεατρική παράσταση τον χρόνο, ενώ οι μεγαλύτερες τάξεις επισκέπτονται την Εθνική Λυρική Σκηνή, το Μέγαρο Μουσικής και το Ελληνικό Κοινοβούλιο.

Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Νέα εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Νέα εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα