Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Θερινή δημιουργική απασχόληση

Μετά τη λήξη του σχολικού έτους, τα παιδιά του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού μπορούν να συμμετάσχουν στα θερινά προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης, που διαρκούν έξι εβδομάδες και ολοκληρώνονται στο τέλος Ιουλίου.

Άθληση, Νέα Εκπαιδευτήρια
Θερινή Απασχόληση, Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλιάρα
Θερινές Δραστηριότητες, Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλιάρα