Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Εδώ μπορείτε να δείτε αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα των αθλητικών συναντήσεων των αθλητικών ομάδων του Σχολείου μας.

Αποτελέσματα 2019 - 2020

Αποτελέσματα 2018 - 2019

Αναλυτικά σε ένα αρχείο, όλα τα αποτελέσματα, όλων των αγώνων των ομάδων μας, για το σχολικό έτος 2017 – 2018.

Αποτελέσματα αγώνων ομάδων 2017-2018

Αναλυτικά σε ένα αρχείο, όλα τα αποτελέσματα, όλων των αγώνων των ομάδων μας, για το σχολικό έτος 2016 – 2017.

Αποτελέσματα αγώνων ομάδων 2016-2017

Αναλυτικά σε ένα αρχείο, όλα τα αποτελέσματα, όλων των αγώνων των ομάδων μας, για το σχολικό έτος 2015 – 2016.

Αποτελέσματα αγώνων ομάδων 2015-2016

Αναλυτικά σε ένα αρχείο, όλα τα αποτελέσματα, όλων των αγώνων των ομάδων μας, για το σχολικό έτος 2014 – 2015.

Αποτελέσματα αγώνων ομάδων 2014-2015

Αναλυτικά σε ένα αρχείο, όλα τα αποτελέσματα, όλων των αγώνων των ομάδων μας, για το σχολικό έτος 2013 – 2014.

Αποτελέσματα αγώνων ομάδων 2013-2014

Αναλυτικά σε ένα αρχείο, όλα τα αποτελέσματα, όλων των αγώνων των ομάδων μας, για το σχολικό έτος 2012 – 2013.

Αναλυτικά σε ένα αρχείο, όλα τα αποτελέσματα, όλων των αγώνων των ομάδων μας, για το σχολικό έτος 2011 – 2012.

Αποτελέσματα αγώνων ομάδων 2011-2012