Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Άθληση» λειτουργούν τμήματα ορισμένα πρωινά Σαββάτου της χρονιάς (σε απόλυτη συνάρτηση με την καταλληλότητα των καιρικών συνθηκών) αθλητικά τμήματα:

  • Χιονοδρομίας
  • Ιππασίας
  • Ιστιοπλοΐας
Αθλητικό τμήμα Ιππασίας, Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
Ιστιοπλοϊκό τμήμα, Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
Τμήμα Χιονοδρομίας, Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα