Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Το Σχολείο, τιμώντας την Ελληνική λαϊκή παράδοση, παρέχει στα παιδιά τη δυνατότητα να μάθουν Παραδοσιακούς Χορούς, από καθηγητές της Φυσικής Αγωγής, για μια φορά την εβδομάδα. Οι ομάδες παραδοσιακών χορών Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου λειτουργούν στο πλαίσιο των Πολιτιστικών Ομάδων του Δημοτικού, των Ομίλων του Γυμνασίου/Λυκείου και των απογευματινών προγραμμάτων του Ολοήμερου Σχολείου. Τα παιδιά μαθαίνουν χορούς από όλες τις περιοχές του Ελληνισμού και λαμβάνουν μέρος σε ποικίλα φεστιβάλ, εντός και εκτός του Σχολείου.

Χορός, Νέα εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα