Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Γνωρίζω την Ελλάδα, Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
Γνωριμία με την Ελλάδα, Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Πρόκειται για μία προσπάθεια γνωριμίας χώρων με σημαντικό οικολογικό ή και ιστορικό ενδιαφέρον. Έχει τη μορφή μονοήμερων ή και διήμερων εκδρομών τα Σαββατοκύριακα. Μπορούν να συμμετέχουν παιδιά από την Γ’ ως την ΣΤ’ Δημοτικού.

Ειδικοί στα θέματα οικολογίας – ιστορίας πεζοπορούν με τα παιδιά σε όμορφες γωνιές της Ελληνικής φύσης, με ένα πλήθος από παιχνίδια και δραστηριότητες (πικ-νικ, ύπνος σε καταφύγιο, παιχνίδια στη φύση, μάθημα στο ύπαιθρο κ.λ.π.).

Γνωριμία με την Ελλάδα, συμβαίνει τώρα