Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Αν επιθυμείτε να φιλτράρετε τις ανακοινώσεις, διαλέξτε κατηγορία και ΠΑΤΗΣΤΕ το κουμπί Φιλτράρισμα Ανακοινώσεων

Filter by Timeline

Ώρες επικοινωνίας εκπαιδευτικών-γονέων (γυμνασίου – λυκείου) σε ισχύ από 17/5/2021

17 Μαΐου 2021
  • Γυμνάσιο – Λύκειο
Read more

Αποτελέσματα Επαναληπτικής Εισαγωγικής Εξέτασης Α΄ Γυμνασίου

19 Μαΐου 2021

Παρακάτω παρατίθενται τα αποτελέσματα της επαναληπτικής εισαγωγικής εξέτασης για την Α΄ Γυμνασίου που έγινε στις 16 Απριλίου 2021 και αφορούσε τους δικαιολογημένα απόντες μαθητές/τριες από το εισαγωγικό τεστ στις 3 και 4 Απριλίου 2021.

Οι πρώτοι δύο κωδικοί (με πράσινο) είναι οι επιτυχόντες. Οι επιτυχόντες έχουν το δικαίωμα να εγγραφούν στο σχολείο μας, επικοινωνώντας με το λογιστήριο μέχρι την Παρασκευή 23/04/21.

Οι επόμενος ένας είναι ο επιλαχών. Οι επιλαχόντες μπορούν να εγγραφούν εάν δεν πληρωθούν οι θέσεις των επιτυχόντων και θα ενημερωθούν για τυχόν ύπαρξη ανοιχτής θέσης μετά την παρέλευση της παραπάνω ημερομηνίας (23/04/21). Για τους επιλαχόντες θα τηρηθεί η προτεραιότητα της σειράς επιτυχίας, όπως φαίνεται στον πίνακα αποτελεσμάτων.

Read more