Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Απογευματινή μελέτη στο Σχολείο μας

Απογευματινή δημιουργική απασχόληση Νηπιαγωγείου

Τα νήπια και τα προνήπια μπορούν να παρακολουθήσουν μια ποικιλία πρόσθετων απογευματινών δραστηριοτήτων, μετά τη λήξη του βασικού προγράμματος. Ειδικευμένη παιδαγωγός τα απασχολεί με παιχνίδι και άλλες δημιουργικές δραστηριότητες. Τα νήπια που συμμετέχουν στις απογευματινές δραστηριότητες μπορούν να γευματίσουν στο Σχολείο. Μετά τη λήξη επιστρέφουν με τα απογευματινά δρομολόγια, τα οποία αναχωρούν στις 17:00 το απόγευμα.

Απογευματινή Μελέτη Δημοτικού

Ειδικευμένοι επιτηρητές – παιδαγωγοί επιβλέπουν την εργασία των παιδιών και τα βοηθούν να ολοκληρώσουν την καθημερινή εργασία.
Το τμήμα Μελέτης λειτουργεί από την πρώτη μέρα της σχολικής χρονιάς και σ’ αυτό συμμετέχουν παιδιά από Α΄ έως και Στ΄ Δημοτικού, όπου με την επίβλεψη δασκάλων προετοιμάζουν τα μαθήματα της επόμενης ημέρας. Η απογευματινή μελέτη αρχίζει στις 14:45 και ολοκληρώνεται στις 16:45 με ανώτατο όριο είκοσι παιδιά ανά τμήμα.

Απογευματινή μελέτη στο Σχολείο μας

«Εστία»
Μικτό πρόγραμμα μελέτης και δημιουργικής απασχόλησης

Το πρόγραμμα απευθύνεται προς το παρόν μόνο στα παιδιά της Πρώτης Δημοτικού και τους δίνει τη δυνατότητα να ολοκληρώνουν τη μελέτη των καθημερινών τους μαθημάτων και, κατόπιν, να απασχολούνται δημιουργικά και να γνωρίσουν και άλλες ενδιαφέρουσες και ποικίλες δραστηριότητες. Τα παιδιά ολοκληρώνουν τη μελέτη των μαθημάτων για την επόμενη μέρα και ακολούθως, από τις 4 έως τις 4.45 μ.μ. καθημερινά, να απασχολούνται δημιουργικά από ειδικευμένους εκπαιδευτικούς με ποικίλες δραστηριότητες, μερικές από τις οποίες είναι:

Αθλοπαιδιές, αθλητικά-παιδαγωγικά παιγνίδια, ψυχοκινητική αγωγή, παραδοσιακοί χοροί, ζωγραφική, χειροτεχνικές κατασκευές, πληροφορική-ρομποτική, μουσικοκινητική αγωγή, φυσική κατάσταση.

Οι δραστηριότητες αυτές είναι διαφορετικές κάθε μέρα και εναλλάσσονται κατά τη διάρκεια της χρονιάς, έτσι ώστε τα παιδιά να γνωριστούν με πολλά διαφορετικά αντικείμενα και να ανακαλύψουν τις ιδιαίτερες κλίσεις τους. Αργότερα, στις μεγαλύτερες τάξεις, θα μπορούν να επιλέξουν, αν το επιθυμούν, να ασχοληθούν ειδικότερα με κάποια ή κάποιες από τις πρόσθετες απογευματινές που προσφέρονται από το Σχολείο.