Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Απογευματινή μελέτη στο Σχολείο μας

Απογευματινή δημιουργική απασχόληση Νηπιαγωγείου

Τα νήπια και τα προνήπια μπορούν να παρακολουθήσουν μια ποικιλία πρόσθετων απογευματινών δραστηριοτήτων, μετά τη λήξη του βασικού προγράμματος. Ειδικευμένη παιδαγωγός τα απασχολεί με παιχνίδι και άλλες δημιουργικές δραστηριότητες. Τα νήπια που συμμετέχουν στις απογευματινές δραστηριότητες μπορούν να γευματίσουν στο Σχολείο. Μετά τη λήξη επιστρέφουν με τα απογευματινά δρομολόγια, τα οποία αναχωρούν στις 17:00 το απόγευμα.

Απογευματινή Μελέτη Δημοτικού

Ειδικευμένοι επιτηρητές – παιδαγωγοί επιβλέπουν την εργασία των παιδιών και τα βοηθούν να ολοκληρώσουν την καθημερινή εργασία.
Το τμήμα Μελέτης λειτουργεί από την πρώτη μέρα της σχολικής χρονιάς και σ’ αυτό συμμετέχουν παιδιά από Α΄ έως και Στ΄ Δημοτικού, όπου με την επίβλεψη δασκάλων προετοιμάζουν τα μαθήματα της επόμενης ημέρας. Η απογευματινή μελέτη αρχίζει στις 14:45 και ολοκληρώνεται στις 16:45 με ανώτατο όριο είκοσι παιδιά ανά τμήμα.

Απογευματινή μελέτη στο Σχολείο μας