Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Οι Θεατρικοί Όμιλοι Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου δίνουν τις δικές τους παραστάσεις στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Σχολείου και συνεργάζονται συχνά με τη Χορωδία και την Ορχήστρα. Τα έργα που ανεβαίνουν είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες των παιδιών της σχολικής ηλικίας.

Ιδιαίτερη εκδήλωση αποτελεί, κάθε χρόνο, η καθιερωμένη μουσικοθεατρική παράσταση της Α’ Δημοτικού, που πραγματοποιείται στο τέλος της χρονιάς και στην οποία συμμετέχουν όλα τα παιδιά της τάξης αυτής.

Θέατρο, Νέα εκπαιδευτήρια γ. Μαλλιάρα
Θέατρο, Νέα εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
Θέατρο, Νέα εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα