Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Βιβλία στην βιβλιοθήκη των Νέων εκπαιδευτηρίων Γ. Μαλλιάρα

Βιβλιοθήκη

Και στα δύο κτίρια του Σχολείου υπάρχουν σχολικές βιβλιοθήκες με αναγνωστήριο και μόνιμη σύνδεση με το διαδίκτυο. Οι μαθητές και οι μαθήτριες μπορούν να εργαστούν μέσα στη βιβλιοθήκη, να διαλέξουν βιβλία και να τα δανειστούν για διάβασμα στο σπίτι.

Το υλικό της βιβλιοθήκης εμπλουτίζεται διαρκώς και ενημερώνεται για τις τρέχουσες εκδόσεις μέσω της Έκθεσης παιδικού και νεανικού Βιβλίου «Μικρογραφίες» που διοργανώνεται κάθε χρόνο στο Σχολείο.

Βιβλιοθήκη, Νέα Εκπαιδευτηρία Γ. Μαλλιάρα
Βιβλιοθήκη, Νέα Εκπαιδευτηρία Γ. Μαλλιάρα