Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Ευρωπαϊκά προγράμματα, Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Ευρωπαϊκά προγράμματα

Ένα σύγχρονο σχολείο δεν περιορίζει τις δραστηριότητές του μόνο μέσα στα ελληνικά όρια, αλλά τις επεκτείνει και στο ευρύτερο πολιτιστικό μας πλαίσιο, που είναι ο Ευρωπαϊκός Πολιτισμός, απόγονος και συνέχεια του Ελληνικού.

Το Σχολείο φροντίζει γι’ αυτό μέσα από τα μαθήματα, αλλά και με εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές επισκέψεις των τάξεων του Γυμνασίου και του Λυκείου σε χώρες της Ευρώπης, αλλά και με διεθνείς περιοδείες της Παιδικής Χορωδίας του.

Comenius

Τα Νέα Εκπαιδευτήρια συμμετέχουν στο Κοινοτικό πρόγραμμα σχολικών συμπράξεων Comenius συνεχώς από το 2005. Πρόκειται για ένα διεθνές πρόγραμμα εκπαιδευτικών ανταλλαγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ανταλλαγές επισκέψεων μαθητών και εκπαιδευτικών με οκτώ άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Στενότερη είναι η συνεργασία και οι διμερείς ανταλλαγές μαθητών και καθηγητών μεταξύ του Γυμνασίου-Λυκείου των Νέων Εκπαιδευτηρίων και του Γυμνασίου Goetheschule – KGS Barsinghausen, το οποίο βρίσκεται στα περίχωρα του Ανόβερου, στην Κάτω Σαξονία (Niedersachsen) της Γερμανίας. Υλοποιείται με αυτόν τον τρόπο μία καθοριστική εμπειρία ζωής με ευρύτατες παιδαγωγικές και μορφωτικές προεκτάσεις για τα παιδιά μας.

Επίσκεψη μαθητών Γερμανικού Γυμνασίου, Comenius, Ευρωπαϊκά προγράμματα, Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα