Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Το Σχολείο μας εξυπηρετεί όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, και συγκεκριμένα: 

Στα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα, πέραν του βασικού προγράμματος σπουδών, δίνουμε βαρύτητα: