Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Συνάντηση γονέων – δασκάλων της Στ΄ τάξης Δημοτικού

150 150 Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
  • 0

 

Αγαπητοί γονείς,

 Στο πλαίσιο των προσπαθειών του Σχολείου μας για διαρκή και αποτελεσματική επικοινωνία – συνεργασία με τους γονείς των μαθητών μας, πραγματοποιείται ειδική απογευματινή συνάντηση των γονέων με τους διδάσκοντες κάθε τμήματος.

 Σας προσκαλούμε λοιπόν, τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019, ώρα 19:00 – 21:00, να συναντήσετε τον δάσκαλο / τη δασκάλα του παιδιού σας για να ενημερωθείτε με κάθε λεπτομέρεια σχετικά με όλα τα ζητήματα που αφορούν στη διδασκαλία, στη διδακτέα ύλη και, γενικά, στον τρόπο διεξαγωγής του καθημερινού μαθήματος. Θεωρούμε ότι η υπεύθυνη και άμεση ενημέρωσή σας από τους διδάσκοντες αυτή τη χρονική περίοδο, είναι καθοριστικής σημασίας για τη συνολική σχολική πορεία και πρόοδο του παιδιού σας. Θα έχετε επίσης την ευκαιρία να συζητήσετε για τους πλέον ενδεδειγμένους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να βοηθήσετε εποικοδομητικά το παιδί σας στο σπίτι τόσο με τα μαθήματα όσο και σχετικά με τη γενικότερη παρουσία του στην τάξη και τον σχολικό χώρο ευρύτερα.

Η σχετική ενημέρωση απευθύνεται σε όλους τους γονείς
της Στ΄ τάξης συνολικά.
Ως εκ τούτου, παρακαλείσθε να βρίσκεστε στο Σχολείο στις 19:00.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα της ενημερωτικής αυτής συνάντησης έχει ως εξής:

Ώρα 19:00: Ενημέρωση όλων των γονέων της Στ΄ τάξης από τον προϊστάμενο της τάξης κ. Χρήστο Κωσταρέλο, στο Αμφιθέατρο του Δημοτικού ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΛΛΙΑΡΑΣ.

Ώρα 20:00: Ενημερωτική συνεργασία – συνάντηση με τον δάσκαλο / τη δασκάλα του παιδιού σας, ώστε να έχετε την ευκαιρία να τον / τη γνωρίσετε και να σας δοθούν όλες οι σχετικές πληροφορίες που αφορούν στο συγκεκριμένο τμήμα της Στ΄ τάξης.

Η παρουσία και η συμμετοχή όλων των γονέων κρίνεται απαραίτητη και επιβεβλημένη.

Από τη Διεύθυνση του Σχολείου