Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Άριστες επιδόσεις στις εξετάσεις Δημοτικού (Starters – Movers)

940 788 Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
  • 0
Οι 131 μαθητές και μαθήτριες των Δ’ και Ε’ τάξεων του Δημοτικού σημείωσαν 100% ποσοστό επιτυχίας στις φετινές εξετάσεις Pre A1 Starters και Α1 Movers του British Council.
Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί πως και τη φετινή χρονιά η μεγάλη πλειοψηφία των μαθητών αρίστευσε στα προφορικά!
Συγχαίρουμε θερμά όλα τα παιδιά για την επιτυχία τους, καθώς και τις δασκάλες του Αγγλικού Τμήματος για την εξαιρετική τους δουλειά!