Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Έκφραση ιδεών από τα παιδιά του Γ2 Γυμνασίου

1024 692 Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
  • 0

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας, οι μαθήτριες και οι μαθητές του Γ2 Γυμνασίου είχαν την ευκαιρία να σταθούν στο βήμα, μπροστά στους συμμαθητές τους και να εκφράσουν την άποψή τους σε ζητήματα όπως η αξία της γλώσσας, η θέση της Ελλάδας στον κόσμο, ο ρατσισμός, η ειρήνη και η αξία της σε παγκόσμιο επίπεδο.