Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Αγιασμός 2021

684 1024 Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
  • 0

Τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε και στα δύο κτίρια του Σχολείου μας ο καθιερωμένος Αγιασμός. Φέτος, για την ασφάλεια όλων, τα παιδιά παρακολούθησαν λίγο διαφορετικά την τελετή… μέσα  από τις τάξεις, χάρη στη βοήθεια της τεχνολογίας που διαθέτει το Σχολείο.