Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Ανακαίνιση ιατρικού εξοπλισμού παιδιατρικής κλινικής

1024 768 Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
  • 1
Παραδόθηκε ο ιατρικός εξοπλισμός στην ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), κατόπιν της δωρεάς του Σχολείου μας, από το Χριστουγεννιάτικο Bazaar, στο Σωματείο «Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος».
Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει 5 ηλεκτρονικούς υπολογιστές “All in One”, οι οποίοι διευκολύνουν την απρόσκοπτη παρακολούθηση των μικρών ασθενών από τον νοσηλευτή και τον εφημερεύοντα ιατρό και αυξάνουν τον παραγωγικό χρόνο κλινικής ενασχόλησης.
Το αίτημα του Νοσοκομείου ανέφερε ότι «Η ΜΕΘ Παίδων ήδη από 8ετίας λειτουργεί αποκλειστικά τον ηλεκτρονικό φάκελο ασθενή με μείωση του φυσικού αρχείου σε όγκο και οικονομία σε χαρτί >70%. Η έως σήμερα εργασία στο γραφείο σεμιναρίων των ιατρών για τη συμπλήρωση του ιατρικού φακέλου ή στον κεντρικό σταθμό νοσηλείας των νοσηλευτών, παρά τη χρήση ηλεκτρονικού φακέλου ασθενή, είναι χρονοβόρος, αποστασιοποιημένη από τον ασθενή με συνέπεια τον κίνδυνο μη καταγραφής πολύτιμων κλινικών δεδομένων, διάσπασης προσοχής, ενώ αυξάνει τον συγχρωτισμό του προσωπικού στα γραφεία και τον κίνδυνο νοσοκομειακών λοιμώξεων. Κατά συνέπεια, η ανάγκη προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών στις κονσόλες ασθενών για παρακλίνια χρήση και κάλυψη του κεντρικού νοσηλευτικού σταθμού είναι πλέον επείγουσα. Σημειώνεται πως ο τρόπος αυτός εφαρμόζεται σε όλες τις σύγχρονες ΜΕΘ παίδων του εξωτερικού».