Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Νέα Εκπαιδευτήρια

Ανακύκλωση, ένας θησαυρός από σκουπίδια

400 400 Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
  • 0
Βιωματικό μάθημα για τα Νήπια στη Βάρη
«Ανακύκλωση, ένας θησαυρός από σκουπίδια»
Ένα βιωματικό πρόγραμμα για την ανακύκλωση και τη σημασία της στη ζωή μας παρακολούθησαν τα παιδιά του Νηπιαγωγείου την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου, στη Βάρη. Με τη βοήθεια της ομάδας Παιδόραμα και το πρόγραμμα “Ανακύκλωση, ένας θησαυρός από σκουπίδια”, τα Νήπια κατάλαβαν πόσο αναγκαία για τον πλανήτη μας είναι η ανακύκλωση και έφτιαξαν μια δική τους κατασκευή από άχρηστο υλικό.