Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο

1024 537 Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
  • 0
Η 6η Φεβρουαρίου έχει οριστεί ως η Παγκόσμια Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου.
Σκοπός της συγκεκριμένης ημέρας είναι να μας ενημερώσει για την ασφαλή και ηθική χρήση του διαδικτύου, καθώς και να μας υπενθυμίσει τις πρακτικές με τις οποίες μπορούμε να προστατευόμαστε από τις απειλές που υπάρχουν στον ψηφιακό κόσμο.
Το διαδίκτυο αξιοποείται πλέον από τα περισσότερα παιδιά, από τις πιο μικρές ηλικίες. Για να εξασφαλιστεί η ασφαλής πλοήγηση σε αυτό απαιτείται ορθή και συχνή ενημέρωση στους μαθητές και τις μαθήτριες,, κάτι το οποίο επιτυγχάνεται σε όλες τις σχολικές μας βαθμίδες από το εκπαιδευτικό μας προσωπικό, καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς.