Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Αφιέρωμα στην Παγκόσμια Μέρα Δικαιωμάτων του Παιδιού

589 446 Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
  • 0

Την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου, οι μαθητές της Ε΄ τάξης αφού παρακολούθησαν ένα video-αφιέρωμα της Unicef με θέμα την Εκπαίδευση για όλα τα παιδιά, διάλεξαν 10 Δικαιώματα του Παιδιού, τα διάβασαν, τα μετέφρασαν στα Γαλλικά και στο τέλος τα ζωγράφισαν, διότι όπως αναφέραμε στην τάξη, για κάποια παιδιά στον κόσμο, κάποια πράγματα όπως το σχολείο, το παιχνίδι, η οικογένεια, η καλή υγεία, η ισότητα και πολλά άλλα δεν είναι δεδομένα στη ζωή τους.