Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Γ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ – Present continuous

568 320 Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
  • 2

Στην Γ’ Δημοτικού μαθαίνουμε τον Present Continuous τραγουδιστά… και μας μένει αξέχαστος.