Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Ξένες Γλώσσες με διασκέδαση στα ιδιωτικά σχολεία Γ. Μαλλιάρα

Γινόμαστε δημοσιογράφοι

900 609 Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
  • 0

Στο μάθημα των Προφορικών Αγγλικών τα παιδιά της Ε΄ και της Στ΄ Δημοτικού μετατρέπονται σε δημοσιογράφους που μεταφέρουν τις ειδήσεις του μήνα στην αίθουσα διδασκαλίας. Στόχος είναι οι μαθητές να αρχίσουν να εξοικειώνονται με την προσεκτική και στοχευμένη αναζήτηση πληροφοριών σε ξένους διαδικτυακούς τόπους, να μαζεύουν πληροφορίες που χρειάζονται στα αγγλικά, να τις συνθέτουν και να αναπαράγουν τα ευρήματά τους προφορικά, δίνοντας έτσι την ευκαιρία σε όλους ανεξαιρέτως τους μαθητές να εξασκήσουν τον προφορικό τους λόγο στην αγγλική γλώσσα.

Παράλληλα, ενημερώνονται τα ίδια αλλά και οι συμμαθητές τους για πάρα πολλά θέματα της καθημερινότητάς μας. Μαθητές και γονείς έχουν αγκαλιάσει τη δραστηριότητα αυτή και τους ευχαριστούμε πολύ για την υποστήριξή τους!