Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Γινόμαστε καθηγητές

800 516 Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
  • 1

Οι μαθητές της α΄ Γυμνασίου γίνονται καθηγητές και διδάσκουν το μάθημα της ιστορίας με τις δικές τους παρουσιάσεις.