Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Γνωριμία με την Ελλάδα – Μυκήνες

940 788 Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
  • 0
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος «Γνωριμία με την Ελλάδα» που διοργανώνει το Σχολείο μας για τα παιδιά του Δημοτικού, οι δύο μεγαλύτερες τάξεις είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τις Μυκήνες και τη Νεμέα.
Τα παιδιά της Ε’ και της Στ’ τάξης που συμμετείχαν αρχικά περιηγήθηκαν στον αρχαιολογικό χώρο της περιοχής και είδαν από κοντά την πύλη των λεόντων, τα κυκλώπεια τείχη, το ανάκτορο του Αγαμέμνονα και τον θολωτό τάφο του Ατρέα.
Στη συνέχεια επισκέφθηκαν τον χώρο του αρχαιολογικού μουσείου των Μυκηνών, καθώς και τον αρχαιολογικό χώρο της Νεμέας, όπου έμαθαν από τους δασκάλους-συνοδούς τους για τους Άθλους του Ηρακλή και κυρίως για το ξακουστό λιοντάρι της Νεμέας.