Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Δημιουργίες προγράμματος «Εστίας»

940 788 Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
  • 0
Τα πρωτάκια που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Εστία» του Σχολείου μας παρουσιάζουν τις καλλιτεχνικές τους δημιουργίες!
Η συγκεκριμένη δραστηριότητα απευθύνεται αποκλειστικά σε παιδιά της Α’ Δημοτικού, τα οποία αφού έχουν ολοκληρώσει την καθημερινή τους μελέτη συμμετέχουν σε εναλλασσόμενες δημιουργικές δραστηριότητες που στοχεύουν στην καλλιέργεια της σκέψης τους και τη διασκέδαση.