Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Ρομποτική

Διαγωνισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής

800 551 Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
  • 0

Οι μαθητές του Λυκείου μας Παύλος Μακρίδης (Γ΄ Λυκείου), Μιχαήλ Λιμνίδης (Γ΄ Λυκείου) και Αλέξανδρος Μπάρτζος (Β΄ Λυκείου) συμμετείχαν στον 1ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής & Physical Computing Ανοικτών Συστημάτων, υλοποιώντας ένα Αυτοματοποιημένο Σύστημα Πυρασφάλειας.

Η ομάδα του Σχολείου μας πέρασε στη 2η φάση του διαγωνισμού και αναμένουμε τα αποτελέσματα της τελικής αξιολόγησης. Πληροφορίες για το έργο που υλοποίησαν οι μαθητές μας μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο https://robotics.ellak.gr/robotics_participant/.