Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Διαδικτυακές ιστορίες

1024 1006 Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
  • 0
“Το αγόρι και τα ηλεκτρονικά”
“Το εθισμένο παιδί”
 “Παγιδευμένος στο διαδίκτυο” 
“Το παιδί και το διαδίκτυο”
“Ο εθισμός των ηλεκτρονικών παιχνιδιών”
“Το διαδίκτυο φέρνει δυστυχία”
     … και πολλοί ακόμη ευφάνταστοι τίτλοι ήταν το αποτέλεσμα των ιστοριών που τα παιδιά της Δ’ Δημοτικού δημιούργησαν. 
Οι μαθητές και οι μαθήτριες του Σχολείου μας, σε συνεργασία με την ψυχολόγο μας κ. Λεβάκη, συνδυάζοντας λέξεις, εικόνες και κυρίως τη βιωματική τους γνώση, κατάφεραν να συνθέσουν πρωτότυπες ιστορίες αναδεικνύοντας τις βλαβερές συνέπειες της πολύωρης ενασχόλησης με τις ηλεκτρονικές οθόνες και την αντιστάθμιση τους με ωφέλιμες πρακτικές για τη σωματική και κοινωνικοσυναισθηματική τους ανάπτυξη.