Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Διαχείριση προβληματικών συμπεριφορών στην σχολική τάξη

1024 768 Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
  • 0
Ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, οι εκπαιδευτικοί του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού μας είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσαν μια ενδιαφέρουσα διάλεξη από την ψυχολόγο του Σχολείου, κυρία Λία Πρίγκα, με κεντρικό άξονα τη διαχείριση προβληματικών συμπεριφορών στην σχολική τάξη.
Αφού παρουσιάστηκαν τα συμπεριφορικά μοντέλα και κάποιες από τις πιθανές αιτίες που οδηγούν στην εκδήλωση των συγκεκριμένων συμπεριφορών, η κυρία Πρίγκα ανέφερε ορισμένες ενδεικτικές πρακτικές που μπορούν να εφαρμόζουν οι εκπαιδευτικοί, προκειμένου να διαχειρίζονται τέτοιου είδους συμπεριφορές.
Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της ομιλίας της η κυρία Πρίγκα υπέδειξε τη σημασία της ουσιαστικής επικοινωνίας μεταξύ των εκπαιδευτικών και των γονέων, με στόχο την θέσπιση ορθών βάσεων για τη δημιουργία μιας πολυετούς σχέσης συνεργασίας και εμπιστοσύνης.