Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Δράση Λυκείου με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Τυφλών

768 1024 Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
  • 0
Ο κύριος Παναγιώτης και ο κύριος Αλέξανδρος από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Τυφλών συναντήθηκαν με το τμήμα Β1 Λυκείου στο Αμφιθέατρο του Γυμνασίου-Λυκείου μας και μίλησαν για τον όρο της διαφορετικότητας και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν καθημερινά τα άτομα με μερική ή και ολική αδυναμία στην όραση.
Τα παιδιά, αφότου έθεσαν ερωτήσεις στους ομιλητές, είδαν από κοντά τη γραφομηχανή και το σύστημα Braille, έμαθαν να γράφουν το όνομά τους και μαζί με τους δύο εκπροσώπους του ΠΣΤ ανακάλυψαν τις τεχνικές συνοδείας ενός τυφλού ατόμου από βλέποντα οδηγό.