Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Εκπαιδευτική επίσκεψη στο τμήμα Φυσικής του ΕΚΠΑ

661 826 Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
  • 0
Την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2023 οι μαθητές και οι μαθήτριες της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών της Γ’ Λυκείου μας επισκέφθηκαν το τμήμα Φυσικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Εκεί, τα παιδιά και οι καθηγητές τους ενημερώθηκαν για το Πρόγραμμα Σπουδών του Τομέα Φυσικής Συμπυκνωμένης Ύλης, καθώς και για τη σύνδεσή του με την αγορά εργασίας.
Στη συνέχεια παρακολούθησαν επίδειξη πειραμάτων σχετικά με το φαινόμενο της υπεραγωγιμότητας και πραγματοποίησαν εργαστηριακές ασκήσεις στα Εργαστήρια του Τμήματος, με τη συνδρομή προπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών και με την επίβλεψη μελών του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού.