Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

ενημέρωση για την εξάρτηση - ΚΕΘΕΑ

Ενημέρωση για την εξάρτηση

1024 576 Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
  • 0

Ενημέρωση για την εξάρτηση μαθητών γ’ Γυμνασίου

Τη Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2017, πραγματοποιήθηκε ενημέρωση για τους μαθητές της γ΄ Γυμνασίου από την κα. Θλιβίτου, εκπρόσωπο του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕ.Θ.Ε.Α).
Το θέμα της συγκεκριμένης ενημέρωσης ήταν η εξάρτηση και ο εθισμός σε βλαβερές ουσίες και συμπεριφορές (για παράδειγμα κατάχρηση ουσιών, κάπνισμα και ανεξέλεγκτη χρήση της τεχνολογίας), μια παθολογική κατάσταση που αγγίζει πολλαπλά επίπεδα. Αναφέρθηκαν και αναλύθηκαν οι αιτίες, που οδηγούν κάποιον στον συγκεκριμένο αδιέξοδο, καθώς και οι επιπτώσεις που απορρέουν τόσο σε ψυχοσωματικό όσο και σε πνευματικό επίπεδο. Ακόμη επισημάνθηκε ο ρόλος του κοινωνικού περίγυρου, ο οποίος μπορεί να ασκήσει σημαντική επιρροή. Θέμα προς συζήτηση αποτέλεσε και  η πρόληψη, η έγκαιρη ταυτοποίηση και ο τρόπος αντιμετώπισης των παραγόντων κινδύνου για χρήση ουσιών και η προαγωγή της ψυχοσωματικής υγείας.
Όλα τα παραπάνω παρατέθηκαν στο πλαίσιο μια εποικοδομητικής συζήτησης, η οποία πυροδότησε το ενδιαφέρον όλων των μαθητών και τους βοήθησε να αντιληφθούν τον κίνδυνο που ελλοχεύει πίσω από αυτές τις κακές συνήθειες που έχουν πάρει ανησυχητικές διαστάσεις στη σύγχρονη κοινωνία.

Αθηνά Γραμματική  Παπαδοπούλου
Μαθήτρια γ1  Γυμνασίου