Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Εξοικείωση με την οδική ασφάλεια στο Λύκειο

776 1024 Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
  • 0
Ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρακολούθησαν σήμερα οι μαθητές και οι μαθήτριες του Λυκείου μας από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας – ΙΟΑΣ «Πάνος Μυλωνάς» σχετικά με την οδική ασφάλεια.
Στο πρώτο μέρος του προγράμματος τα παιδιά αφότου πληροφορήθηκαν, μέσα από στατιστικά στοιχεία που τους παρουσιάστηκαν, για τη μείωση του ποσοστού των πεζών οι οποίοι τραυματίστηκαν θανάσιμα την περίοδο 2007-2019, έμαθαν πώς να προστατεύονται από απερίσκεπτους οδηγούς, καθώς και πώς επιτυγχάνεται η ασφαλής οδήγηση και η ορθή κυκλοφοριακή αγωγή. Στη συνέχεια παρακολούθησαν εκπαιδευτικά βίντεο σχετικά με την οδική ασφάλεια και την πρόληψη ατυχημάτων.
Στο δεύτερο μέρος του προγράμματος, τα παιδιά και οι καθηγητές είχαν την ευκαιρία, μέσω προσομοιωτών και βιωματικών δράσεων που είχαν διαμορφωθεί στο προαύλιο του Σχολείου, να διαπαιδαγωγηθούν σχετικά με την οδική ασφάλεια, καθώς και να αντιληφθούν τους κινδύνους και τις συνέπειες που επιφέρει η μη ασφαλής οδήγηση.