Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Καλλιτεχνικά στα καλύτερα ιδιωτικά σχολεία νοτίων προαστίων Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάς

Εργασία Γεωγραφίας στην Στ΄ Δημοτικού

800 600 Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
  • 0

Μπορεί να μη συνεργαζόμαστε ομαδικά όπως πριν, εξαιτίας του κορωνοϊού, αλλά η “γεωγραφική” σύνθεση των εργασιών μάς έδωσε το ανάλογο αποτέλεσμα.

“Βορράς με Νότο, Δύση με Ανατολή, στην έκτη ενώθηκαν με μια γραμμή”.