Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Ζωγραφική, καλλιτεχνικά στο πρώτο σχολείο

Ζωγραφίζοντας πίνακα του Θεόφιλου

800 600 Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
  • 0

Τα Προνήπια δημιουργούν πίνακα ζωγραφικής (Θεόφιλου Χατζημιχαήλ).