Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Η Γ’ Γυμνασίου μαθαίνει πρώτες βοήθειες

1024 1010 Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
  • 0
Τη Γ’ Γυμνασίου επισκέφθηκε προσφάτα πιστοποιημένη νοσηλεύτρια του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, η οποία παρουσίασε τις βασικές τεχνικές για τις πρώτες βοήθειες. Επιπλέον, μίλησε στα παιδιά για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αντιδρούν σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης, καθώς και για τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθούν ρητά σε αυτές τις περιστάσεις.
Στη συνέχεια οι μαθητές και οι μαθήτριες κατανόησαν καλύτερα τους τρόπους παροχής βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη μέσα από δραστηριότητες βιωματικού χαρακτήρα, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν αρχικά με ειδικά ομοιώματα ενηλίκων και έπειτα ανά ζεύγη.
Στο τέλος του σεμιναρίου, διατυπώθηκαν χρήσιμες ερωτήσεις, οι οποίες συνέβαλαν ώστε να κατανοήσουν όλοι οι συμμετέχοντες την αξία της πολύπλευρης κοινωνικής προσφοράς και δράσης.