Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

κοινωνική ζωή στο καλύτερο ιδιωτικό σχολείο

Κοινωνική Ζωή Α΄Γυμνασίου

1024 852 Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
  • 0

Διδάσκουμε την ενσυναίσθηση στο μάθημα της Κοινωνικής Ζωής, παίρνοντας τη θέση των συνανθρώπων μας με προβλήματα όρασης.