Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Κυκλοφοριακή αγωγή Νηπίων

1024 575 Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
  • 0

Μαθαίνουμε και ζωγραφίζουμε τα σήματα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, συζητάμε και ζωγραφίζουμε σύνθετε λέξεις με τη λέξη “δρόμος”, ζωγραφίζουμε τα φανάρια με τον “Σταμάτη” και τον “Γρηγόρη”,  ντυνόμαστε και … γεμίζουμε την αυλή του Σχολείου μας με φανάρια.

Κυκλοφοριακή αγωγή Νηπίων