Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Προνήπιο Νέα Εκπαιδευτήρια

Κώδικας οδικής κυκλοφορίας για Νήπια

403 284 Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
  • 0

Συζητήσαμε, συγκρίναμε, ομαδοποιήσαμε, ταξινομήσαμε και στο τέλος ζωγραφίσαμε τα σήματα οδικής κυκλοφορίας, μια δραστηριότητα που ξετρέλανε τα παιδιά.