Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Μία μέρα αφιερωμένη στον Ναό του Ηφαίστου και της Αθηνάς

1024 768 Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
  • 0
Η Δ΄Δημοτικού ξεναγήθηκε στην Αρχαία Αγορά με ιδιαίτερη έμφαση στον Ναό του Ηφαίστου, τον οποίο εξερεύνησαν με την ματιά του συντηρητή, αναζητώντας φθορές και τρόπους αντιμετώπισής τους.
Προσπαθώντας να λύσουν γρίφους στον περιβάλλοντα χώρο του Ναού του Ηφαίστου τα παιδιά ανακάλυψαν κρυμμένα μαρμάρινα θραύσματα, καθώς και τμήματα μίας σπασμένης μαρμάρινης επιγραφής. Ακολουθώντας τα προβλεπόμενα βήματα (φωτογράφιση, σχεδιαστική αποτύπωση, καθαρισμός και συμπλήρωση) προσπάθησαν να τα συντηρήσουν.
Με τη συμμετοχή τους στις εργασίες όλα τα παιδιά ανακάλυψαν με παιγνιώδη τρόπο τον ρόλο του συντηρητή!