Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Μαθαίνοντας τα συναισθήματα στα Γερμανικά

1024 596 Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
  • 0
Την περασμένη εβδομάδα, το τμήμα Γερμανικών της Ε’ Δημοτικού εξασκήθηκε στα συναισθήματα, που διδάχθηκε πρόσφατα, κόβοντας, κολλώντας και ζωγράφιζοντας μοναδικά παιχνίδια.
Μέσα από ατομικές και ομαδικές δραστηριότητες, τα παιδιά έμαθαν να εκφράζουν στα Γερμανικά τα συναισθήματά τους και πιο συγκεκριμένα τί είναι ορθό να λένε όταν νιώθουν χαρά, λύπη, θυμό, καθώς και ενθουσιασμό ή πόνο.