Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Μαθαίνουμε για τα ζώα στα Αγγλικά

1024 768 Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
  • 0

Τα τμήματα των Αγγλικών της Ε΄ Δημοτικού, “London” και “Edinburgh“, παρουσίασαν  το αγαπημένο τους κατοικίδιο, μίλησαν για αυτό, βρήκαν πληροφορίες, έγραψαν για τα άγρια ζώα και συνεργάστηκαν προκειμένου να δημιουργήσουν τη δική τους εργασία, ώστε να διακοσμήσουν την τάξη τους. Με έναν ευχάριστο τρόπο μάθαμε να συνεργαζόμαστε, αλλά και να παρουσιάζουμε  πληροφορίες για τα ζώα, γραπτά και προφορικά.