Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Μαθηματική μοντελοποίηση: Εφαρμογές της εκθετικής συνάρτησης

1000 573 Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
  • 0

Ομιλητής: κ. Σπύρος Γλένης, Μαθηματικός, Καθηγητής του Πειραματικού Σχολείου Αθήνας

Στο σύνηθες ερώτημα μαθητών «πού θα χρειαστούν τα μαθηματικά που μας διδάσκουν στο σχολείο;» και την τετριμμένη απάντηση «παντού χρειάζονται!», παρουσιάσαμε στα παιδιά της Β΄ Λυκείου, εφαρμογές που αφορούν τον δανεισμό χρημάτων, την αρχαιολογική έρευνα και την εξιχνίαση ενός φόνου. Περιγράψαμε τι εννοούμε ως μαθηματικό μοντέλο, με ποια κριτήρια οι παραπάνω, φαινομενικά ασύνδετες μεταξύ τους, περιπτώσεις περιγράφονται από το ίδιο μαθηματικό μοντέλο και ποιο είναι το μοντέλο αυτό.