Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Μάθημα Αγγλικών με χρήση διαδραστικού πίνακα

ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

1024 613 Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
  • 0

Τα παιδιά της Δ΄ τάξης χρησιμοποιούν τον χάρτη και μαθαίνουν να δίνουν οδηγίες προς διάφορες κατευθύνσεις στο μάθημα των Προφορικών της Αγγλικής γλώσσας. Ένα διαδραστικό μάθημα προσανατολισμού με τη βοήθεια του βιντεοπροβολέα και ταυτόχρονη εξάσκηση των Αγγλικών.