Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

ΜΕΥ: Ασφάλεια στο Διαδίκτυο

ΜΕΥ: Ασφάλεια στο Διαδίκτυο

1024 576 Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
  • 0

Ενημέρωση από τη Μονάδα Εφηβικής Υγείας: Ασφάλεια στο διαδίκτυο

Tην Πέμπτη  12/10/2017 πραγματοποιήθηκε ενημερωτική συνάντηση των  μαθητών  και  μαθητριών  της  Β’ Τάξης  Γυμνασίου με την κ. Αθανασίου, συνεργάτιδα της Μονάδας  Εφηβικής  Υγείας  (Μ.Ε.Υ.) της Β΄ Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών,  η οποία είχε θέμα : “Ασφάλεια στο Διαδίκτυο”. Επισημάνθηκαν θέματα όπως οι  τρόποι διασφάλισης των παιδιών από τους κινδύνους  του Διαδικτύου, οι τρόποι  προσέγγισής  τους από ύποπτα άτομα και η σωστή αντίδραση των παιδιών σε κάθε απόπειρα  έκθεσης  των προσωπικών τους δεδομένων στο Διαδίκτυο. Στη συζήτηση που ακολούθησε, οι μαθητές /-τριες  ανταποκρίθηκαν με  μεγάλο ενδιαφέρον και μοιράστηκαν προσωπικές τους εμπειρίες και σχετικά βιώματα.