Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Μια επίσκεψη στο Τμήμα Στατιστικής του ΟΠΑ

1024 768 Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
  • 0
Το Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών επισκέφθηκαν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς τα παιδιά της κατεύθυνσης Οικονομικών Επιστημών της Γ’ Λυκείου στο πλαίσιο του επαγγελματικού προσανατολισμού. Αφού ξεναγήθηκαν στις νέες εγκαταστάσεις του Τμήματος, μαθητές και εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν μια πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση από τον Πρόεδρο του τμήματος κ. Ιωάννη Ντζούφρα και τον διδάσκοντα και μεταδιδακτοτικό ερευνητή κ. Βασίλη Χασιώτη.
Όπως αναφέρει και το ίδιο το Τμήμα “όλοι οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν από τους ομιλητές για τις προοπτικές που προσφέρει το Τμήμα Στατιστικής, καθώς και για τη συνεισφορά της συγκεκριμένης επιστήμης σε τομείς της κοινωνικής και της επαγγελματικής ζωής, αλλά και σε πιο εξειδικευμένα αντικείμενα όπως είναι η βιοπληροφορική και η επιτήρηση επιδημιών”.
Μετά το τέλος της παρουσίασης, οι μαθητές και οι μαθήτριές μας είχαν την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε ένα ευρηματικό παιχνίδι τεχνολογίας, με τη βοήθεια κινητών τηλεφώνων, που σχετιζόταν με γενικές γνώσεις Στατιστικής.