Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Μουσικοκινητικά παιχνίδια από το Εθνικό Ωδείο Αλίμου

1024 768 Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
  • 0

Την Παρασκευή, 12 Οκτωβρίου, το Εθνικό Ωδείο Αλίμου πρόσφερε στα παιδιά του Νηπιαγωγείου ένα διασκεδαστικό μουσικό πρωινό, με πολλά μουσικοκινητικά παιχνίδια.